Reglement

Algemeen

De Millingse Quiz is een spel waarbij de deelnemer(s) – al dan niet in teamverband – een vragenlijst in moet vullen. De organisatie van de Millingse Quiz is vanaf 1 April 2020 in handen van “Stichting Millingse Quiz”. De quizavond vindt jaarlijks plaats op de woensdag voorafgaand aan Hemelvaartsdag.

Teams

Een team bestaat uit minimaal 1 persoon. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

Ieder team bevat tenminste één persoon die lid is van een (informele) vereniging, buurtvereniging, vriendengroep of bedrijf uit Millingen aan de Rijn.

Inschrijven voor de Millingse Quiz

Een team kan zich alleen inschrijven voor de Millingse Quiz via het inschrijfformulier op de website Millingsequiz.nl

Het team vermeldt op het inschrijfformulier een contactpersoon. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid. Voor de deelname bedraagt het inschrijfgeld € 25. Na het invullen van het formulier ontvangt de contactpersoon na het verstrijken van de deadline een link naar een online betalingsmodule.

Alleen een volledig ingevuld en juist inschrijfformulier kwalificeert als inschrijving. De organisatie neemt de inschrijving pas na ontvangst van het inschrijfgeld in behandeling.

Inschrijven kan tot en met 30 april 2020. Het inschrijfgeld wordt nimmer gerestitueerd.

Deelnemen aan de Millingse Quiz

Op woensdag 20 mei 2020 krijgt het team tussen 19:45 uur en 20:00 uur bij café Janssen & Janssen een quizboek uitgereikt. Het team vult in dit quizboek de antwoorden op de verschillende vragen duidelijk leesbaar in. Indien er te weinig plaats is, is het toevoegen van extra inlegvellen toegestaan. Het is verplicht duidelijk het vraagnummer en de naam van het team / contactpersoon te vermelden. Het team levert het ingevulde quizboek op 20 mei 2020 tussen 22:30 uur en 23:30 uur in bij café Janssen & Janssen.Vanaf 23.30 uur (tijd volgens NOS teletekst) neemt de organisatie geen quizboeken meer in ontvangst.

Prijsuitreiking

Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team maximaal 10 punten. Aan een niet (of slecht) leesbaar antwoord kent de organisatie geen punten toe. Het team met de meeste punten is de winnaar.

De organisatie bepaalt wie de winnaar is en legt dit ter beoordeling aan de jury voor. Na akkoord van de jury staat de uitslag vast. De uitslag van de Millingse Quiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op vrijdagavond 22 mei 2020. Over de uitslag van de quiz is altijd discussie mogelijk, maar de organisatie noch de jury neemt aan deze discussie deel.

Diskwalificatie

Het is verboden om andere teams op welke wijze dan ook te belemmeren of hinderen bij het verkrijgen van de juiste antwoorden. Het team waartoe de overtreder van deze regel behoort wordt dan gediskwalificeerd. De diskwalificatie meldt de organisatie uiterlijk voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Overige bepalingen.

Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing. De organisatie en haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Millingse Quiz.